UN workers

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling: Hoe het bedrijfsleven de samenleving kan dienen

28 May 2020

In 2015 ontwikkelden de Verenigde Naties een gezamenlijke blauwdruk voor het creëren van vrede en welvaart voor zowel mensen als de planeet. Dit gebeurde in de vorm van 17 onderling verbonden duurzame ontwikkelingsdoelen, die de komende 15 jaar moeten worden geïmplementeerd. Het algemene doel is om een betere wereld op te bouwen voor mensen en tegelijkertijd zorg te dragen voor het milieu.

de UNS-doelen voor duurzame ontwikkeling

Je hebt deze misschien wel eens gezien

De kans is groot dat je de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) hebt leren kennen via je werk of via de media.

Ze vertegenwoordigen twintig jaar samenwerking tussen de VN en haar lidstaten om een duidelijk kader te schetsen voor het verbeteren van de situatie van de burgers op aarde, met de nadruk op belangrijke gebieden als ongelijkheid, armoede, honger en klimaatverandering.

Na vijf jaar zijn er enkele belangrijke verbeteringen, vooral op het gebied van elektrificatie met89% van de mensen heeft nu toegang tot elektriciteit en hernieuwbare energie lijkt op gang te komen, maar er is nog een lange weg te gaan.

hydroelectric dam
Hernieuwbare energie kan vele vormen aannemen

Als onderdeel van een breder mondiaal systeem zijn bedrijven net zo afhankelijk van een stabiele wereld als al het andere.

Net als nationale staten kunnen ook bedrijven deze SDG's als richtlijnen gebruiken en een belangrijke rol spelen bij het behalen van de gestelde doelen.

We hopen dat door ons werk en het werk vanonze partners, kunnen we ons steentje bijdragen. We zijn echter een één jaar oude startup met grote dromen en hebben nog niet dezelfde middelen en invloed als gevestigde bedrijven.

Daarom dachten we dat we ons zouden richten op een paar doelen die ons het meest na aan het hart liggen en hoe ze ook enkele grote bedrijven hebben geïnspireerd.

SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen garanderen

un sustainable development goal 12SDG 12 richt zich op het beperken van de wereldwijde consumptie en de overextractie of degradatie van milieubronnen door productie.

Dit is onze Poolster en de basis van al onze processen en besluitvorming. Maar, zoals hierboven vermeld, we zijn nieuw in het blok. Wat doet iedereen?

Na wat onderzoek lijkt het erop dat een paar van de grotere bedrijven dit ook hebben opgemerkt. Opondersteuning van de SDG's, IKEA, een mede-Zweeds bedrijf maar met een enorme wereldwijde aanwezigheid en €41.3 miljard jaaromzet, hebben hun activiteiten ingrijpend gewijzigd.

IKEA electric charging station
Elektrisch oplaadstation bij IKEA

IKEA heeft veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie, het gebruik van duurzame materialen en het implementeren van circulariteitsprincipes die consumenten aanmoedigt en in staat stelt om minder te consumeren en te hergebruiken wat ze hebben.

Daardoor konden ze in 2019 hun ecologische voetafdruk verkleinen terwijl nog steeds groei in verkoop en omzet.

Al met al heel goed werk en het bewijs dat het opnemen van duurzame doelstellingen niet ten koste hoeft te gaan van winstgevendheid en groei - integendeel lijkt het.

SDG 13: dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

VN-doelstelling voor duurzame ontwikkeling 13

Industrie, als de op twee na grootste uitstoot van broeikasgassen, kan hier zeker een rol in spelen. We praten veel over klimaatverandering omdat het, zonder er al te veel nadruk op te leggen, zo'n rampzalige bedreiging vormt voor onze soort.

Als een CO2-negatief bedrijf reduceren we de CO2-uitstoot van onze activiteiten en compenseren we wat we uitstoten door middel van CO2-compensatieprogramma's.

Als we naar de bedrijfswereld kijken, zien we dat Microsoft, dat enorme datacenters beheert als onderdeel van hun cloudaanbod, erin slaagt om deze energie-intensieve sector van hun bedrijf te runnen. koolstofneutraal.

Hun besluitvorming hierachter was ook beïnvloed en geleid door de SDG's van de VN, en ze hebben onlangs ook toegezegd om tegen 2030 koolstofnegatief zijn en tegen 2050 hun hele ecologische voetafdruk hebben verwijderd.

Microsoft zegt dat de reden hiervoor is dat ze het zich kunnen veroorloven (opnieuw investeren in duurzaamheid lijkt de bottom line te hebben verbeterd), maar eigenlijk is het net zo goed een investering in hun toekomst als in die van anderen.

portable solar panels

Een pluim voor hen, maar helaas lijken ze nog steeds in de minderheid. Ons onderzoek in Fortune 500 bedrijven gaf aan dat een schokkend klein deel van 's werelds grootste bedrijven klimaatverandering niet serieus genoeg neemt als onderdeel van hun strategische doelen.

Duurzame doelen = sterkere bedrijven

"Om te slagen, moeten we de wereldwijde doelen omzetten in lokale business." - Lila Karbassi, hoofd programma's, UN Global Compact.

Door de SDG-agenda te omarmen, zijn bedrijven over het hele spectrum in staat geweest om gunstige veranderingen in hun activiteiten aan te brengen en de wereld positief te beïnvloeden.

Het lijkt misschien wat tegenstrijdig voor een bedrijf om de consumptie te willen beperken, maar dit lijkt de verkoop van IKEA niet negatief te hebben beïnvloed.

Op de langere termijn laten deze voorbeelden zien dat bedrijven die proactief werken aan een duurzame toekomst een aanzienlijk concurrentievoordeel kunnen behalen.

De VN zelf schetsen dit als onderdeel van hun compacte, een gereedschapskist om bedrijven te helpen zich aan te passen aan de SDG's.

De kracht van de individuele bijdrage

Tot slot zijn er ook manieren waarop we als individuen kunnen bijdragen. Hoewel de doelen die in de SDG's zijn vastgelegd buiten onze invloedssfeer lijken te liggen, kunnen we allemaal op een bepaald niveau deelnemen en, net als bij bedrijven, hebben we er ook baat bij.

Simpele handelingen zoals het licht uitdoen als je tv kijkt of je thermostaat aanpassen, besparen op energie en rekeningen.

Ter inspiratie heeft de VN een‘gids voor de luie mens om de wereld te redden’, dus ga voorwaarts!

neon sign

A Good Company + Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN?

We steunen ze allemaal, dat is een no-brainer! En omdat juni deofficiële maand ondersteunen Doel 17: Het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen,De komende maand zullen we praten over wat de verschillende doelen voor ons betekenen en hoe we ze samen - als gemeenschap - kunnen ondersteunen.

"Voor een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling zijn partnerschappen nodig tussen regeringen, de particuliere sector en maatschappelijke organisaties."

- VN-doelstelling voor duurzame ontwikkeling 17

~

Als je vragen of leuke ideeën hierover hebt (of over wat dan ook), neem dan gerust contact op met Emilia Cullborg, Redacteur en hoofd communicatie & Community Outreach.

Terug naar blog

You may also like

1 van 10
1 van 10