Martin Nihlgård

Martin Nihlgård

21 Jul 2020

I den här uppriktiga intervjun med Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM Swedish Development partner, utforskar vi hur det är att stå i frontlinjen av en utvecklingsbyrå och vi djupdyker i hans tankar om social integration och historien bakom IM:s Humanium Metall.

Varmt välkommen till A Good Community, Martin! Du har arbetat för IM, IM Swedish Development Partner i fem år, och har varit generalsekreterare i mer än ett år nu. Var började ditt engagemang i dessa frågor?

Jag skulle säga att antirasism och desegregeringen av olika grupper och samhällen är rötterna till mitt engagemang. Det är något jag har arbetat mycket med, särskilt med dialogen mellan kristna, judar och muslimer i Sverige.

När jag ser in i min barndom finns det vissa minnen som verkligen satt spår. Jag minns tydligt att jag såg en serie, "The Holocaust", som 8-åring. Jag tror att jag var den enda i hela min klass som fick se den. Jag och mina föräldrar såg det tillsammans och efter varje avsnitt diskuterade vi det. Det lämnade ett mycket starkt intryck på mig; Jag kunde inte förstå hur vi kunde ha låtit något sådant hända. Dessa frågor har funnits med mig sedan dess.

Kan du berätta lite om hur IM:s arbete ser ut på ett globalt spektrum?

Globalt sett har vi två övergripande mål: att bygga en demokratisk och jämlik värld. Det är väldigt långtgående planer, så för att bryta ner det fokuserar vi på fyra strategiska områden. För att bygga jämlikhet är den första social integration. Det kan vara allt från att stödja funktionshindrade barn i Moldavien för att integreras i det vanliga utbildningssystemet eller att arbeta med invandrare i Sverige för att hitta ett socialt nätverk för att kunna integreras kulturellt och socialt.

Det andra är ekonomisk inkludering, som avser rätten till försörjning. Detta kan till exempel vara att erbjuda mikrolån till kvinnor i Malawi, genom våra partnerorganisationer, vilket gör att de kan starta eget företag och ekonomiskt försörja sig själva och sina familjer.

På den demokratiska fronten arbetar vi med att stärka det civila samhället, stödja organisationer att ge en röst åt dem som inte har en. Vi arbetar också politiskt, för ett fritt civilt samhälle, där vi står inför de största utmaningarna just nu med auktoritära tendenser som växer fram runt om i världen.

I vilka delar av världen arbetar du främst med dessa fyra strategiska områden?

Vi försöker konsekvent ha en överblick över var vi behövs som mest. När arbetet vi gjort har gett resultat försöker vi prioritera vilket område av världen vi ska jobba med härnäst. För närvarande är vi aktiva i fem regioner globalt: Centralamerika, södra Afrika, Sydasien, Europa och Mellanöstern. Vi tillämpar våra fyra strategiska områden i 15 länder i dessa fem regioner, där våra primära fokusgrupper är kvinnor och ungdomar.

Vi fann att att göra en förändring genom dessa grupper är fördelaktigt för ett mycket större antal människor.

Varför är särskilt arbete med kvinnor och ungdomar ett utmärkt verktyg för att stärka det övergripande civila samhället i ett land?

Kvinnoorganisationer är alltid de mest utsatta, och även i vanliga organisationer är kvinnor som höjer sin röst alltid under större hot än män. Greta Thunberg är faktiskt ett tydligt exempel på detta. Hade hon varit en pojke hade hon inte ens fått hälften så mycket hat som hon får just nu. Hade hon å andra sidan varit en muslimsk kvinna hade hatet varit outhärdligt.

Statistik har också visat att det stöd och det stöd som ges till kvinnor kan nå ett större antal människor. Vi har sett att när det ges till kvinnor används detta stöd för att ge utbildning till så många barn som möjligt, medan när det har getts till män har stödet använts till privat konsumtion.

Att arbeta med unga människor är lika viktigt och effektivt. Naturligtvis på grund av det faktum att dessa människor är framtidens ledare. Dock också på grund av att unga är en enorm målgrupp för extremistiska organisationer som IS, Nordiska Motståndsrörelsen och så vidare. Vi arbetar för att vara en motkraft och ge dem möjlighet att välja en annan väg.

Om vi ​​tittar på en traditionell familj i dessa länder, är det svårt att se till att detta bistånd faktiskt når fram till kvinnor och ungdomar i hushållet, och inte männen?

Vår roll från första början är att hitta rätt partners att arbeta med, som ofta är organisationer som leds av kvinnor eller som stöttar kvinnor. Den typ av stöd som dessa organisationer erbjuder är ofta mikrolån.

Tillsammans arbetar vi inom tre olika områden för att detta bistånd ska förbli i rätta händer. Den första är att ge den enskilda kvinnan möjlighet att ha en röst hemma och i sin relation, och att äga rätten att bestämma över sin egen ekonomi.

Det andra området fokuserar på mobilisering – att ge kvinnor ett sammanhang där hon erbjuds stöd inom detta, till exempel en grupp kvinnor i liknande situationer. Slutligen arbetar vi institutionellt för att förändra lagstiftningssystemet. Det är här den verkliga förändringen ligger.

Hur är det att jobba med sådana här frågor dagligen?

Vi arbetar med mycket svåra frågor, och när vi börjar se framsteg på ett ställe, finns det en helt ny konflikt någon annanstans. Men min erfarenhet av allt detta sätts omedelbart i perspektiv när jag möter de människor som lever igenom och upplever dessa problem från första hand. Dessa möten har verkligen gett mig ett perspektiv på hur privilegierad jag är som vit medelklassman som bor i Sverige. Om dessa människor kan möta sådana utmaningar varje dag, så är det utan tvekan mitt ansvar att använda detta privilegium för att hjälpa dem på alla sätt jag kan.

"I tider av stark politisk konflikt har vi den största möjligheten att gå samman och bekämpa negativitet."

Vad jag också har upplevt genom mitt år av arbete med IM, är att vi i tider av starka politiska konflikter har störst möjlighet att gå samman och bekämpa negativitet.

Det märkte vi när invandringstakten i Sverige nådde sin höjdpunkt, där den enorma mängden hat på internet blev helt överröstad av stödjande organisationer och grupper, vilket ledde till ett ökat engagemang. Det kan vi också se i dag – ju hårdare atmosfären är, desto fler vill ta ställning. Ibland är det denna vändpunkt som leder till stor förändring.

Du inledde nyligen ett samarbete med oss ​​på A Good Company och IMs Humanium Metal. Varför startade du Humanium Metal?

IM har arbetat med civilsamhället i El Salvador i över trettio år. För oss och våra lokala partners är det uppenbart hur våld och illegala vapen kan lamslå hela samhällen, och hur illegala skjutvapen undergräver en hållbar och demokratisk utveckling.

Humanium Metal förvandlar illegalt beslagtagna skjutvapen från statliga vapenförstöringsprogram i regioner som drabbats av väpnat våld till icke-dödliga varor för fred. Intäkterna som genereras med Humanium Metal återinvesteras i samhällen som drabbats av vapenvåld, i syfte att bryta den onda cirkeln av våld och fattigdom. Genom initiativ från den privata sektorn kopplas rättighetsinnehavare, civilsamhället, konsumenter och regeringar samman i en god cirkel för fred och säkerhet.

El Salvador är ett land som är hårt påverkat av civilt vapenvåld och tillgång till vapen, och att utrota dessa vapen är otroligt utmanande. Vårt projekt med Humanium Metal är ett initiativ inte bara för att korrekt ta bort dessa vapen från civilsamhället utan också för att skapa en långsiktig förändring.

Humanium Metal skapades som en innovation inom IM tillsammans med våra lokala partnerorganisationer. I den pilotfas som vi genomför i El Salvador har vi konverterat metall från fyra vapenförstöring till Humanium Metal. Vi har skapat partnerskap med civilsamhället, företag, frivilligorganisationer och myndigheter. Genom detta partnerekosystem har vi kunnat skapa produkter som genererar finansiering för fredsbyggande aktiviteter för ungdomar, program för överlevande av vapenvåld, arbete med giftiga maskuliniteter och global medvetenhet.

Nu är vi ett skede, när vi vill genomföra Humanium Metal till fler länder, för att uppnå mer effekt.

Kan du berätta mer om anledningen bakom valet att arbeta med El Salvador?

El Salvador är ett av världens farligaste länder som inte befinner sig i en väpnad konflikt. Vi har arbetat med ungdomar, kvinnor och personer med funktionshinder i El Salvador i över trettio år och har på nära håll sett hur det ökade väpnade våldet och tillgången på illegala vapen tvingar människor in i fattigdom.

Vi kom till en punkt där vi förstod att om vi kan skapa en fredskultur och skapa förutsättningar för ett mindre våldsamt samhälle, så kommer vi också att kunna bidra mer effektivt till en hållbar demokratisk utveckling för människor och landet som helhet. Men det stannar inte här.

Det vi har är ett partnerskap med flera intressenter som kan utveckla många länder.

Vi vet att FN var mycket entusiastiska över detta projekt? Kan du berätta mer om hur ni samarbetar?

Vi har samarbetat med FN på olika sätt. I december blev Humanium Metal en del av FN:s permanenta nedrustningsutställning i New York, förhoppningsvis kan vi lägga till Good Humanium Metal Pen till utställningen när världen börjar öppna sig. Vi arbetar också med UNDP som en hävstångspartner och olika FN-organ.

När det kommer till miljömässig hållbarhet, hur arbetar man med detta på ett personligt plan?

Detta är en viktig fråga för mig personligen. Jag tycker att det är väldigt meningsfullt att stödja andra initiativ och bekämpa hat på sociala medier. Vi har så många unga aktivister att lyssna på. Mina tre tonåringar har uppmuntrat mig att helt sluta äta kött för miljöns skull, och jag ändrade min kost efter att ha insett att det inte fanns några bra argument bakom att fortsätta äta kött. Det är verkligen möjligt att göra en förändring, och det är vårt ansvar som vuxna i en äldre generation att lyssna på och stärka unga ledare.

A Good Humanium Metal Pen och IM stödjer följande organisationer:

- Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad

- FESPAD – Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho

Om du är nyfiken på att lära dig mer om IM:s arbete kan du kolla in deras hemsida .

Om du har några frågor eller roliga idéer om detta (eller något egentligen) är du välkommen att kontakta Emilia Cullborg , Redaktör och Head of Communication & Community Outreach.
Tillbaka till blogg

Du kanske också gillar

1 av 10
Anders Ankarlid

Anders Ankarlid

Medgrundare och produktutveckling

Medgrundare av agood company och produktutvekling. Serie e-handelsentreprenör och trebarnspappa. Har arbetat inom e-handel i mer än ett decennium. Mindless konsumtionsaktivist.

"Jag vill kunna titta in i mina barns ögon och ärligt säga: "Jag gjorde allt jag kunde för att förhindra klimatförändringar"

1 av 10