Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller för alla användare av domänerna agood.com och deras underdomäner (hädanefter: webbplatsen). Villkoren kommer att gälla för alla dina framtida transaktioner med A Good Group AB (hädanefter: Agood.com; kan kallas 'oss') och besök på webbplatsen. Agood.com förbehåller sig rätten att revidera dessa villkor.

 

Ägare av denna webbplats och förlagsinformation

A Good Group AB

A Good Company, är ett registrerat varumärke som tillhör A Good Group AB.

VAT-nummer: EE102135459

Adress: Värdshusvägen 7, 181 63 Lidingö

VD: Colin Woodward

 


Datumet för den senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet av villkoren. Användarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade med sådana ändringar.

varning

Agood.com garanterar inte att alla varor som ingår i Agood.com webbshop finns i lager vid tidpunkten för din beställning. I händelse av att en vara inte är tillgänglig kommer Agood.com att kontakta dig inom kort via e-post. Agood.com kan inte lova att innehållet på webbplatsen alltid är fritt från felaktigheter eller typografiska fel. Vi kan inte heller garantera att all information är uppdaterad. Agood.com kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Även om Agood.com strävar efter att visa rätt texter, bilder och prissättning på sajten och webbshopen kan fel uppstå. Om du har debiterats fel belopp i webbshoppen ger Agood.com dig möjligheten att lägga en ny beställning med rätt pris eller annullera din beställning. Agood.com förbehåller sig dock rätten att annullera alla beställningar innan de skickas om vi skulle finna att priset är felaktigt. I sådana fall kommer vi att meddela dig via e-post. Om vi ​​inte kan kontakta dig kommer din beställning automatiskt att annulleras. En del av de tjänster som förmedlas via sajten underhålls av externa organisationer. I situationer där Agood.com agerar som agent för sådana tjänster kan vi inte hållas ansvariga för eventuella fel som härrör från deras aktiviteter. Agood.com kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som orsakats av att använda webbplatsen eller, för den delen, inte kunna använda webbplatsen. Agood.com kan inte garantera problemfri, oavbruten och säker åtkomst till webbplatsen.

Meddelande om upphovsrättstillstånd

Upphovsrätt till dokumenten som tillhandahålls på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, varumärken för Agood.com, logotyper, grafik, text, foton, design, logotyper, ikoner, bilder, data och programvara) ägs av eller licensieras till Agood.com och det är affiliates.

Du är behörig att använda detta material endast för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du får ladda ner, skriva ut och lagra kopior av detta material för eget personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att detta meddelande om upphovsrättstillstånd ingår i alla sådana kopior. Du får inte debitera någon för användning av materialet och du får inte publicera, duplicera eller på annat sätt distribuera materialet till andra utan föregående medgivande från Agood.com.

Du får inte modifiera materialet på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Förutom vad som uttryckligen anges i detta juridiska meddelande, ska inga rättigheter eller licenser till materialet, eller någon del därav, beviljas eller underförstås. För pressfrågor, gå in på vår kontaktsida.

Varumärken

Våra varumärken inkluderar namnet och logotypen Agood.com och A Good Company. Dessa varumärken kan användas eller registreras i mer än ett land och din användning av denna webbplats ger dig inga rättigheter att använda våra varumärken.

Återförsäljningspolicy

Du kan köpa produkter på agood.com endast för personligt bruk och inte för återförsäljning. Genom att lägga en beställning på agood.com intygar du att du köper produkter för ditt eget personliga bruk och inte för återförsäljning och att du accepterar våra allmänna villkor. Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar av vilken anledning som helst utan förklaring.

Integritetspolicy

All personlig information som sparas på webbplatsen kommer att hanteras med största försiktighet. Informationen som vi lagrar kommer inte att säljas eller användas för andra syften än att säkerställa bästa möjliga service. Den kommer endast att användas för att informera dig om specialerbjudanden och andra marknadsföringsmöjligheter relaterade till de olika divisionerna av Agood.com. Dina personuppgifter får lämnas ut till tredje part endast när det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Om du vill avsluta din prenumeration på Agood.com nyhetsbrev, klicka på Avsluta prenumeration i nästa nyhetsbrev du får eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Ange ditt namn och din e-postadress samt en kort beskrivning av ärendet i mejlet. Du har rätt att när som helst granska din information i filen. Detta kan nås genom att maila [email protected] . Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att få informationen rättad. Alla kunder som betalar med kort är föremål för valideringskontroller. Agood.com förbehåller sig rätten att fördröja beställningar om bedrägeri misstänks. Av säkerhetsskäl lagrar vi ingen betalningsinformation i vår databas.

Allmän dataskyddsförordning

Vi är måna om att se till att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt så att du kan fortsätta känna dig trygg när du handlar på Agood.com. Vår integritetspolicy gäller så fort du gör ett köp i vår webbshop, tar del av vårt nyhetsbrev samt när du är i kontakt med oss ​​på Agood.com angående serviceärenden. Observera att vi inte lagrar några kreditkortsuppgifter.

Vem är ansvarig för att hantera dina personuppgifter när du handlar på Agood.com?

Agood.com är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, medan utvalda partners i enlighet med Agood.coms instruktioner kan behandla dina personuppgifter i samband med ditt köp. Agood.com, liksom utvalda leverantörer, strävar efter att hantera dina personuppgifter i enlighet med den nya allmänna dataskyddsförordningen. Med andra ord: på ett lagligt, öppet och rättvist sätt.

Använd licens

Tillåtelse ges att tillfälligt ladda ner ett exemplar av materialet (information eller programvara) på Agood.com:s webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

 • ändra eller kopiera materialet;
 • använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
 • försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på Agood.coms webbplats;
 • ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller
 • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Agood.com när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varför?

Vi samlar in dina personuppgifter när du gör en beställning, kontaktar vårt kundlojalitetsteam, registrerar dig för vår marknadskommunikation, surfar på vår webbplats eller använder de andra tjänsterna som erbjuds av vår webbplats (www.agood.com). De uppgifter vi samlar in inkluderar detaljer om din personliga information såsom ditt förnamn och efternamn och dina leverans- och faktureringsadresser. Vi samlar också in data om dina shoppingvanor och de sidor och produkter du har sett från din användning av webbplatsen. Vi använder dessa uppgifter för att:

 • Ta emot beställningar, behandla betalningar och leverera de varor du har köpt;
 • Tillhandahålla eventuella ytterligare tjänster du har begärt, såsom vår marknadskommunikation;
 • Ge dig tillgång till tjänster reserverade för registrerade användare, såsom produktvarningar och nya erbjudanden;
 • Ge dig hjälp och assistans via vårt kundlojalitetsteam;

Enligt GDPR-lagen måste vi ha en giltig rättslig grund för att behandla våra kunder och dina uppgifter. I de flesta fall kommer vi att behandla dina uppgifter på grund av att vi har ett avtal med till exempel på grund av att du har gjort ett köp eller för att förse dig med andra tjänster du har efterfrågat. Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att skicka försäljnings- och marknadskommunikation till dig som vi tror är av intresse för dig om vi har ditt samtycke till denna aktivitet, eller om du är en befintlig kund där vi har ett legitimt intresse av att kommunicera med dig. Du kan när som helst välja bort (avregistrera) försäljnings- och marknadskommunikation från oss.

Vem kommer att behandla dina uppgifter?

Vi kan komma att behålla tjänster från externa leverantörer för att hjälpa till att möta våra affärsbehov och kan därför dela dina uppgifter med dessa leverantörer. Dessa leverantörer har valts ut efter en rigorös utvärderingsprocess och valts ut för sin säkerhet, pålitlighet och kompetens.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka du lämnade personuppgifterna, såvida inte lagen kräver att vi sparar dem längre. Perioden varierar dock beroende på syftet med behandlingen. Till exempel, data som samlas in under ditt köp av varor på Agood.com.com bevaras i enlighet med lokal skattelagstiftning, medan de data som används för att skicka dig vår marknadsföringskommunikation bevaras tills du ber om att bli avregistrerad – det vill säga avregistreras .

Vilka är dina rättigheter angående dina personuppgifter?

Du har rätt att:

 • veta vilka personuppgifter vi har och behandlar om dig, var dessa uppgifter kommer ifrån och hur vi använder dessa uppgifter;
 • Be oss uppdatera, korrigera eller lägga till uppgifterna vi har om dig;
 • Återkalla samtycke för behandling för ett specifikt ändamål;
 • Be oss att radera dina uppgifter från våra system;
 • Begränsa eller motsätta oss vår hantering av dina uppgifter;
 • Be oss att tillhandahålla de personuppgifter vi har om dig i ett enkelt och omfattande elektroniskt format, eller överför dessa uppgifter direkt till en tredje part som du utsett.

Småkakor

Cookies används på webbplatsen för att förbättra din surfupplevelse. Förutom användning för statistiska ändamål identifierar cookies din dator och gör att webbplatsen kan återkalla dina personliga inställningar. Din webbläsare kan ställas in att skicka ett meddelande när en cookie aktiveras. Detta gör att du kan neka användning av denna cookie eller att radera cookien i slutet av ditt besök. Webbutiken kan inte nås om cookies är inaktiverade. Genom att använda Agood.com.com ger du ditt samtycke till att Agood.com.com sätter cookies på den använda enheten.

Avslöjar vi någon information till externa parter?

Vi säljer, handlar inte med eller på annat sätt överför din personligt identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, driva vår verksamhet eller betjäna dig, så länge dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan icke-personligt identifierbar besöksinformation lämnas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning. Agood.com kan komma att behålla kundens personuppgifter under perioder för juridiska, revisions- och efterlevnadsändamål och i den utsträckning som krävs av tillämpliga lagar, under en period som krävs enligt tillämplig lag. Agood.com ska säkerställa att sekretessen för alla sådana kunduppgifter endast bevaras och behandlas som nödvändigt för det angivna ändamålet (juridiskt, revision eller efterlevnad).

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår räckvidd. Vi kan inte hållas ansvariga för innehåll eller sekretesspolicyer på sådana webbplatser.

Färger

Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen är verklighetstrogna. Detta beror delvis på färginställningarna på din dator och bildskärm.

Brott mot regler

Agood.com förbehåller sig rätten att söka alla tillgängliga lösningar enligt lag och rättvisa för brott mot dessa villkor, inklusive rätten att blockera åtkomst till webbplatsen. Individer som bryter mot begränsningen av lösenordsskyddade områden på webbplatsen kan bli föremål för åtal.

Force majeure

I händelse av Force Majeure kommer Agood.coms skyldigheter att avbrytas. Avtalet mellan dig och Agood.com kan i sådana fall helt eller delvis sägas upp av dig själv eller av Agood.com. En Force Majeure är i händelse av krig, inbördeskrig, revolution, upplopp, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, fel på el, telefon eller internet, naturkatastrofer eller liknande händelser. Under sådana omständigheter kommer Agood.com att försöka lösa alla problem i tid.

Gällande lag

Dessa användarvillkor följs i enlighet med svensk lag och de svenska domstolarna kommer att ha exklusiv jurisdiktion för alla tvister under detta avtal. Lagarna i ditt land kan skilja sig från Sverige och det kan finnas ytterligare lagkrav för att använda denna webbplats. Du måste följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar och förordningar angående din användning av vår webbplats.

Beställningspolicy

Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av Agood.com-produkter som vi levererar och/eller att vägra beställningar som är ovanliga eller som görs i ond tro. Dessutom förbehåller vi oss rätten att neka alla beställningar från en kund med vilken det finns en tvist om betalning av en tidigare beställning.

Ditt samtycke

Genom att använda vår sida samtycker du till vår integritetspolicy.

 

Ändringar av vår integritetspolicy

Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några kommentarer eller frågor angående vår integritetspolicy, skicka ett e-postmeddelande till [email protected] .