Fortune 500 severely understate the urgency of climate change

Fortune 500 underskattar allvarligt hur brådskande klimatförändringarna är

31 Mar 2020

DEN MEST OMFATTANDE GRANSKNING AV FORTUNE 500-FÖRETAGENS STRATEGISKA FOKUS HITTA

Klimatkrisen är utan tvekan den mest kritiska frågan i vår livstid, och det är inte en överdrift att den är top of mind för alla människor, utom "klimatförnekare".

Som en hållbar organisation var vi försiktigt optimistiska av all aktivitet före coronaviruset och mediebevakningen som syftade till vikten av att bekämpa klimatförändringarna. Särskilt spännande var det årliga öppna brevet från den enormt inflytelserika BlackRock-vd:n Larry Fink till företagsledare, där klimatförändringen positionerades som en avgörande faktor för företagens långsiktiga framtidsutsikter samt beskrev BlackRocks engagemang för hållbara investeringar.

Transparens och ansvarighet

Problemen vi står inför är ett resultat av just de företagsledare som länge har prioriterat intäkter och vinst framför hållbarhet. Forskare har nått enighet om att grundläggande förändringar krävs. Syftet med denna studie är att öka transparensen och ansvarsskyldigheten för vår tids största företag eftersom de är viktiga intressenter. Resultaten är statistiskt signifikanta; varje företag korskontrolleras.

Företagen på Fortune500-listan är de största i USA. Dessa organisationer är motorn i den amerikanska ekonomin, vilket motsvarar 13,7 biljoner dollar i sammanlagda intäkter och 1,1 biljoner dollar i vinst. Det totala antalet människor de sysselsätter är 28,7 miljoner - ungefär Venezuelas befolkning!

Gröna mål

Vi trålade igenom varje företags strategiska mål för att leta efter klimatrelaterade mål. Av de 500 företagen fanns det totalt 1747 separata mål. Bara 106 av dessa, eller 6 %, försökte ta itu med klimatförändringarna. Detta fördelade sig på 89 företag, eller 18 %.

Överväldigande, fraser kring "vinst", "kund" och "tillväxt" förmörkade klimatet "klimat" och "kol". Trots varningarna visar det sig att intäkter, vinst och kostnadsbesparingar fortfarande är 592 gånger viktigare än ett sunt klimat på jorden.

THE FORTUNE 500 ARE
MOTORN
USA:S EKONOMI...

 • … men när det gäller VD:s könsfördelning har de en lång väg att gå.

  93 %

  Manlig

  7 %

  Kvinna
 • ... och av de 89 företagen med klimatmål är det bara 3 som har kvinnliga vd

  97 %

  Manlig

  9 %

  Kvinna
 • Nuvarande VD-tid jämfört med föregångaren, i genomsnitt

  NUVARANDE VD

  6.36 ÅR

  TIDIGARE VD

  11.62 ÅR

TOTALA INTÄKTER

13,7 biljoner dollar

TOTAL VINST

1,1 biljoner dollar

TOTALT NR. AV ANSTÄLLDA

28,7 miljoner

VÄLDIGT FÅ FÖRETAG HAR ÄNDRAT riktning

30 HAR +25 % KLIMATFÖRÄNDRINGSRELATERADE MÅL I SINA STRATEGIER

Populära strategifraser

VAD KOMMUNIKERAS
TILL INTRESSENTER IS
SAMMA GAMLA VANLIGA

Vi har grupperat ord med liknande betydelser
Fortune 500 strategiska måltidslinjer

TIDSLINJEN OCH
ANSVARSKAPAN

Företag med tidslinjer
kopplade till sina strategier

Den genomsnittliga tidslinjen för övergripande mål

2021

Den genomsnittliga tidslinjen för klimatmålen

2023

"Klimatförändringen är på allas läppar. 7,6 miljoner gick i strejk för klimatet den 30 september. Jag trodde att vi alla blev berörda och att transformationen pågick i full fart. Den här studien bekräftar att jag hade fel. Intäkter, vinst och kostnad- skärning är fortfarande 592 gånger viktigare än ett hälsosamt klimat på jorden. Jag tror verkligen att dessa företag har fel."

Anders Ankarlid

VD och grundare
Ett bra företag

Mer måste göras

Det är uppenbart från dessa resultat att mer behöver göras för att övertyga VD:ar och ledningsgrupper att omfokusera sina strategier mot att uppnå miljömål. Istället fortsätter de att placera kortsiktig vinst före långsiktigt hållbara strategier. Detta går emot de växande bevisen och råden från erfarna investerare som Fink, som tyder på att investeringar nu kommer att ge utdelning i framtiden.

Dessa män och kvinnor kommer inte att stå vid rodret när de metaforiska stormmolnen brister, så vi måste på något sätt ingjuta idén om arv och hur de vill bli ihågkomna, samt att de i allt högre grad kommer att finna sig kvar.

Coronaviruset och dess inverkan

Tyvärr kan en global lågkonjunktur som ett resultat av spärrarna i Coronaviruset också bromsa eller stoppa alla planerade hållbara projekt, vilket den här artikeln i New York Times belyser. Helt enkelt, om kapitalmarknaderna låser sig kommer det att bli svårt för företag att säkra finansiering för planerade hållbara projekt, vinster kommer att pressas och eventuella kassareserver kan behövas för att förbli i drift under nedgången.

Hoppas genom en "koldioxidsnål" återhämtning

Men det finns hopp. Regeringar runt om i världen stärker ekonomierna med stora stimulanspaket. Om de används på rätt sätt har dessa potential att stimulera ekonomin utan att tappa fokus på de väsentliga klimatmålen för 2030 och 2050.

HUR VI GJORDE DET

Vi har analyserat den senaste möjliga strategin och/eller årsredovisningen från alla 500 företag. Och krysskollade dem två gånger.

Alla källor till rapporterna finns på:
https://agood.com/pages/fortune-500-facts

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Vi är väl medvetna om att alla företag har taktiska planer och gör även i många fall hållbarhetsrapporter. Men vi tror att det som kommuniceras till intressenter och allmänheten är de viktigaste strategierna, som i slutändan anger riktningen och takten för varje företags omvandling.

Komma i kontakt!

Om du har några frågor eller tankar om den här redaktionen eller om vår studie får du gärna kontakta oss på [email protected].

Tillbaka till blogg

Du kanske också gillar

1 av 10
Anders Ankarlid

Anders Ankarlid

Medgrundare och produktutveckling

Medgrundare av agood company och produktutvekling. Serie e-handelsentreprenör och trebarnspappa. Har arbetat inom e-handel i mer än ett decennium. Mindless konsumtionsaktivist.

"Jag vill kunna titta in i mina barns ögon och ärligt säga: "Jag gjorde allt jag kunde för att förhindra klimatförändringarna."

1 av 10