Hur vi förpackar våra produkter i stenpapper

Stenpappersförpackning

Lär dig hur vi förbereder förpackningen av produkterna utan tejp i bara rent stenpapper . Bläcket är baserat på soja.