Vår uppförandekod är inte ett skämt

agood company använder vi oss aldrig av mellanhänder, vilket innebär att vi är fullt medvetna om hur och var våra produkter tillverkas. På så sätt kan vi säkerställa och kontrollera att vår leverantörskedja uppfyller de rigorösa hållbarhetskrav som vi har satt upp för oss själva.

Ladda ner en kopia av vår uppförandekod här.

Vi har en direkt och regelbunden kommunikation med alla våra leverantörer genom ett processdrivet arbetssätt.

  • Våra interna system gör det möjligt för oss att kontrollera alla inköpsorder och analysera produktionsresultaten i varje steg.
  • För att säkerställa att våra leverantörer följer våra strikta standarder genomför vi årligen spårbarhetsrevisioner av råvarukällorna.
  • Vi gör också regelbundna och oplanerade besök hos leverantörerna och talar med enskilda medarbetare för att säkerställa tillfredsställande arbetsvillkor och rättvis ersättning till arbetstagarna.

Om någon av våra leverantörer eller tillverkare bryter mot vår uppförandekod kommer vi att avsluta vårt samarbete med dem omedelbart.

The importance of code of conduct

Vi har fötterna på jorden

Vi har dedikerade team på plats i Asien och Europa som hjälper oss att kontrollera att våra leverantörer uppfyller våra högt ställda krav. Vårt team i Asien är baserat i Hongkong och vårt team i Europa är baserat i Stockholm, London, Storbritannien och Belgrad, Serbien. De genomför våra regelbundna besök hos våra leverantörer och fungerar som våra ögon och öron på plats.

Vår uppförandekod

Alla våra leverantörer och tillverkare måste uppfylla de strikta krav som ställs i vår uppförandekod, som har varit en hörnsten i vårt företag sedan vi grundades.

Vi tror att vår affärsmodell, som är fast förankrad i hållbarhet och ansvar, gynnar den fortsatta utvecklingen av våra leverantörer och tillverkare.

Vår avsikt är att agood company och våra leverantörers och tillverkares agerande ska fungera som en positiv referenspunkt för andra företag och därmed bidra till en positiv utveckling som sträcker sig utanför vår egen verksamhet.

Här kan du ladda ner en kopia av vår uppförandekod.