Gratitude Journaling Banner

Fördelarna med Gratitude Journaling

30 Jan 2023

Vad är Gratitude Journaling?

För att förstå tacksamhetsjournalföring och dess fördelar är det först nödvändigt att svara på frågan: vad är tacksamhet?

Tacksamhet är en djupt känd uppskattning för livets positiva aspekter. Det är ett tillstånd av att erkänna och erkänna den godhet och vänlighet vi får från andra, såväl som de enkla glädjeämnen och upplevelser som ger oss lycka. Det är ett medvetet erkännande av värdet och betydelsen av de saker och människor vi har i våra liv.

Tacksamhetsdagbok är att ta tid att reflektera och skriva ner saker du känner dig tacksam för, oavsett hur stora eller små de kan verka. Genom att föra en tacksamhetsdagbok skapar du ett dedikerat utrymme för att reflektera över välsignelserna, prestationerna och glädjeögonblicken som berikar ditt liv. Syftet med tacksamhetsjournalföring går längre än att bara lista vad du är tacksam för; det fungerar som ett kraftfullt verktyg för att ändra ditt perspektiv och främja ett tankesätt av tacksamhet. Genom att medvetet fokusera på de positiva aspekterna av livet tränar du ditt sinne att söka upp och uppskatta överflödet som omger dig - de människor, saker och ögonblick som du annars skulle kunna ta för givna.

Klimatpositiv tidskrift
En bra företagstidning öppnad

En sak som vi alla kan vara överens om är att de flesta av oss behöver lite stillestånd från våra skärmar, och vilket bättre sätt att öva på detta än att ta fram din stenpappersjournal och din miljövänliga penna och börja sätta tankar på papper?

Vilka är fördelarna med att skriva tacksamhet?

Hälso- och psykologiska fördelar

 • Tacksamhetsjournalföring minskar stress och förbättrar mentalt välbefinnande

Tacksamhetsjournalföring kan ha en betydande inverkan på att minska stressnivåer och förbättra mentalt välbefinnande. Genom att fokusera på de positiva aspekterna av livet hjälper denna praxis att flytta vår uppmärksamhet bort från stressorer och bekymmer. Genom att regelbundet uttrycka tacksamhet i en dagbok kan vi omformulera våra tankar och odla en mer optimistisk syn. Detta i sin tur minskar frisättningen av stresshormoner, främjar avslappning och bidrar till en övergripande känsla av lugn och känslomässigt och mentalt välbefinnande.

 • Ökar glädje och positiva känslor

Att föra en tacksamhetsdagbok har kopplats till ökade nivåer av lycka och positiva känslor. När vi avsiktligt reflekterar över de saker vi är tacksamma för, aktiverar det områden i hjärnan som är förknippade med njutning och belöning. Denna övning hjälper till att förstärka positiva upplevelser och känslor, vilket leder till ett upplyft humör och en större känsla av allmän lycka.

Tacksamhet journalföring fördelar - lycka

 • Ökar självkänsla och självkännedom

Tacksamhetsjournalföring har också potential att förbättra vår självkänsla och självmedvetenhet. Genom att erkänna välsignelserna och framgångarna i våra liv, odlar vi en djupare känsla av självvärde och uppskattning för våra egna förmågor. Att regelbundet reflektera över våra styrkor och framgångar genom tacksamhetsjournal kan öka vårt självförtroende och främja en mer positiv självuppfattning.

 • Bättre sömnkvalitet och avkoppling

Att engagera sig i tacksamhetsjournaler innan läggdags kan ha en positiv inverkan på sömnkvaliteten och avkopplingen. Att skriva ner de saker vi är tacksamma för gör att vi kan fokusera på positiva tankar och känslor, vilket främjar en känsla av lugn och stillhet. Detta kan hjälpa till att lugna sinnet och underlätta övergången till en mer vilsam sömn.

Förbättrar relationer och sociala kontakter

 • Stärker mellanmänskliga relationer

Tacksamhetsjournalföring kan ha en djupgående inverkan på våra mellanmänskliga relationer. När vi odlar en praxis av tacksamhet blir vi mer inställda på andras positiva egenskaper och handlingar. Denna medvetenhet gör det möjligt för oss att uttrycka uppskattning och tacksamhet lättare, främja djupare kontakter och stärka våra relationer. När vi erkänner och kommunicerar vår tacksamhet till andra, höjer det inte bara deras humör utan skapar också en positiv cirkel av ömsesidighet, vilket ökar tillit, ömsesidig respekt och intimitet.

Två kvinnor som kramas

 • Ökar empati och medkänsla

Att regelbundet engagera sig i tacksamhetsjournalföring kan öka vår empati och medkänsla med andra. Genom att aktivt fokusera på de saker vi är tacksamma för utvecklar vi en större medvetenhet om bidrag och vänlighet från omgivningen. Detta leder till en djupare förståelse av andras erfarenheter och känslor, vilket gör det möjligt för oss att känna empati och få kontakt med dem på en mer djupgående nivå. När vi blir mer medkännande, främjar vi en stödjande och omtänksam miljö som vårdar positiva relationer.

 • Förbättrar vår förmåga att uttrycka tacksamhet till andra

Tacksamhetsjournalföring förbättrar vår förmåga att uttrycka tacksamhet på meningsfulla sätt. När vi ägnar tid åt att reflektera över de positiva aspekterna av våra relationer, blir vi mer skickliga på att känna igen och uttrycka vår uppskattning för andra. Denna förbättrade förmåga att uttrycka tacksamhet stärker våra band med våra nära och kära, kollegor och vänner. Det främjar också öppen kommunikation och främjar ett klimat av uppskattning och en positiv atmosfär där alla känner sig värderade och erkända.

Tacksamhet Journal koncept

Personlig tillväxt och utveckling

 • Ökar vårt fokus på nuet

Tacksamhetsjournalföring uppmuntrar oss att vara närvarande och fullt engagerade i det aktuella ögonblicket. När vi reflekterar över de saker vi är tacksamma för, flyttar vi naturligtvis vår uppmärksamhet bort från tidigare ånger eller framtida oro. Denna övning tränar våra sinnen att fokusera på nuet, vilket gör att vi kan njuta av livets skönhet och rikedom när det utvecklas. Genom att odla denna mindfulness utvecklar vi en djupare känsla av tacksamhet för de små nöjen och upplevelser som ofta går obemärkt förbi.

 • Utvecklar motståndskraft och förmåga att övervinna utmaningar

Tacksamhetsjournalföring bidrar till utvecklingen av motståndskraft och förmågan att navigera och övervinna utmaningar. När vi övar tacksamhet blir vi mer medvetna om styrkan och resurserna vi har till vårt förfogande. Denna medvetenhet ingjuter en känsla av motståndskraft, vilket gör det möjligt för oss att närma oss hinder med ett positivt tänkesätt och en tro på vår förmåga att övervinna dem. Tacksamhetsjournalföring påminner oss om de hinder vi redan har övervunnit, vilket förstärker vår förmåga att möta framtida utmaningar med beslutsamhet och en känsla av tacksamhet för den tillväxt de medför.

 • Ökar kreativiteten och förmågan att lösa problem

Att engagera sig i tacksamhetsjournalföring kan också förbättra vår kreativitet och problemlösningsförmåga. Genom att fokusera på de positiva aspekterna av våra liv, utnyttjar vi ett tankesätt av överflöd och möjlighet. Detta utökade perspektiv tillåter våra sinnen att utforska nya idéer, tillvägagångssätt och lösningar. Tacksamhetsjournalföring stimulerar kreativt tänkande genom att främja ett positivt och mottagligt mentalt tillstånd, vilket gör det möjligt för oss att närma oss utmaningar med nya insikter och innovativa lösningar.

Gratitude Journal Humanium Pen
Bullet Point Journal

Hur man tränar tacksamhetsjournal

Det fina med tacksamhetsjournal är att det är relativt enkelt att träna. Normalt är det att skriva ner tre till fem saker som du känner dig tacksam för varje vecka eller varannan vecka. Enligt en undersökning av en professor vid University of California, Davis, är det här de bästa tipsen för att få ut det mesta av tacksamhetsjournaler:

 • Var uppmärksam och förbered dig mentalt för uppgiften. Att ta det medvetna beslutet att bli mer tacksam och gladare ökar effektiviteten av journalföring. Istället för att rusa igenom, ta dig tid att förbereda dig innan du öppnar din dagbok och öppna dig för den.
 • Gå för kvalitet framför kvantitet. Att fokusera på ett litet antal saker, 3-5, i detalj är mer fördelaktigt än en lång lista.
 • Människor över saker. Det har visat sig att fokus på människor du är tacksam för är mer effektfullt än saker du är tacksam för. Låt dem också veta!
 • Prova subtraktion såväl som addition. Försök att föreställa dig livet utan vissa människor eller saker istället för att bara lägga ihop dem.
 • Njut av överraskande ögonblick när dessa framkallar starkare känslor av tacksamhet.
 • Överdriv inte. Som nämnts ovan är det bäst att begränsa till en eller två gånger i veckan.

Praktiska tips för tacksamhetsjournalföring

Välja en journal eller medium

Välj en tidskrift eller medium som resonerar med dig. Det kan vara en fysisk anteckningsbok, en digital journalapp eller till och med en tacksamhetsglasburk där du skriver uppskattning. Välj något som känns inbjudande och inspirerar dig att ägna dig åt praktiken regelbundet.

Om du är ekologiskt medveten kan de verktyg du väljer förstärka din upplevelse av tacksamhet och göra den ännu mer meningsfull. Som ett företag dedikerat till hållbarhet och miljövänlighet är vi tacksamma för naturen, särskilt träden, och det är därför vi har utvecklat vårt utbud av anteckningsböcker av stenpapper, fickböcker och tidskrifter. De är gjorda utan några träd, skadliga kemikalier eller vatten. Stenpapper har också magiska egenskaper: det är vattentätt, rivbeständigt och skrynkelfritt. Och det är en dröm att skriva på! Du kan också använda vår naturgräspenna , naturgräspenna eller humaniumpenna med vetskap om att du gör en positiv inverkan på planeten samtidigt som du vårdar en praxis som ger dig glädje, uppskattning och personlig tillväxt, allt med miljövänliga pappersvaror .

Deep Sea Blue Journal Agood Company
Naturgräspennor för tacksamhetsjournalföring

Avsätter dedikerad tid för journalföring

Försök att skapa en konsekvent rutin genom att avsätta tid för tacksamhetsjournal. Det kan vara på morgonen som en positiv start på dagen eller på kvällen som en reflekterande träning innan läggdags. Vissa människor tycker att tacksamhetsjournalföring på daglig basis är mycket fördelaktigt och upplyftande, medan andra inte rekommenderar det eftersom det antingen kan bli för mycket jobbigt eller för "normalt" och minska dess effektivitet. Du kan helt enkelt hitta det som fungerar bäst för dig och göra det till en del av ditt dagliga eller veckovisa schema. Att vara konsekvent är nyckeln om du vill dra full nytta av tacksamhetsjournalföring.

Att skriva uppmaningar och övningar för att förbättra tacksamhetsövningar

Experimentera med att skriva uppmaningar och övningar för att fördjupa din tacksamhetsövning. Börja med att helt enkelt lista tre saker du är tacksam för varje dag eller varje vecka. När du blir mer bekväm, utforska mer specifika uppmaningar, som att uttrycka tacksamhet för en person som har påverkat ditt liv positivt eller reflektera över ögonblick som gav dig glädje. Delta i tacksamhetsövningar som att skriva ett tackbrev till någon du uppskattar (och kanske till och med skicka det till dem), eller visualisera de saker du är tacksam för i levande detaljer.

Vad vi är tacksamma för

Som företag är agood tacksamma för sina kunder och möjligheten att tillsammans bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid. Vi är tacksamma för de partnerskap vi har bildat med likasinnade individer, leverantörer och organisationer som delar vår passion för att skapa positiv förändring - The MagSafe Factory , The Mobile Case Factory , The T-shirt and Underwear Factory , Malala Fund , Charity: water , Save the Children , Global First Responders , bara för att nämna några. Vi är tacksamma för de innovativa lösningar och produkter vi har utvecklat för att minska miljöpåverkan och främja ett hållbart boende. Du kan ta reda på mer om våra designprinciper och designfilosofi .

Varje dag uppskattar vi den positiva inverkan vi gör i våra kollektiva ansträngningar för att skydda planeten och bygga en bättre framtid för kommande generationer.

Tillbaka till blogg

Du kanske också gillar

1 av 10
1 av 10