B Corp as a New Standard for Corporate Gifting

B Corp som en ny standard för företagspresenter

15 Mar 2023

Välkommen till en värld av företagspresenter med ett samvete, där omslagspapper återvunnet, och det gjorde bågen av ekologisk bomull. Det är här gåvor möter socialt ansvar och hållbarhet, och resultatet är den B Corp-certifierade gåvan. Dessa gåvor är inte bara en symbol för uppskattning, utan också en symbol för ditt företags engagemang för att skapa en bättre värld. När du ger en B Corp-gåva gör du inte bara någons dag, du gör skillnad.

B corp Cerifica

B-Corp håller snabbt på att bli guldstandarden för företagspresenter. Allt eftersom företag strävar efter att bli mer socialt ansvarsfulla, vänder de sig till B-Corp-certifiering för att visa sitt engagemang för att göra en positiv inverkan på världen. För att företag ska kvalificera sig som B-Corps måste de uppfylla stränga krav inom områden som miljöprestanda, socialt ansvar, kundservice och styrning.

Genom att bli B-Corps visar företag sitt engagemang för att uppfylla de högsta företagsstandarderna för verksamheten – många gånger överträffande traditionella företags. Och med detta ökade fokus på hållbarhet kommer en växande efterfrågan på ansvarsfulla företagspresenter.

Lyckligtvis finns det nu gott om B-Corp-certifierade företag som erbjuder företagspresenter av hög kvalitet. I agood company som är ett certifierat B corp- företag där du kan hitta, från miljövänliga pappersvaror och kläder till personliga återvunna stålflaskor , kan du hitta något speciellt för alla tillfällen. Det ger också unika anpassningsalternativ, vilket gör det enkelt att skapa en anpassad företagspresent som verkligen speglar ditt företags värderingar och mål. Men först, låt oss förstå vad B-Corp är?

Vad är innebörden av B-Corp-certifiering?

Innebörden av B corp-certifiering

B-Corp är en typ av juridisk person som används i vissa jurisdiktioner som gör det möjligt för företag att ha positiva sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter på sina intressenter. För att bli certifierad som B-Corp måste företag gå igenom en omfattande bedömningsprocess som utvärderar deras övergripande påverkan på samhället, baserat på fyra kärnvärden: ansvarighet, transparens, hållbarhet och ansvar.

Några nyckelpunkter:

  • B Corp är en certifiering som ges till företag som uppfyller höga standarder för social och miljömässig prestanda, ansvarighet och transparens.

  • Det är ett sätt för företag att visa sitt engagemang för att skapa positiva sociala och miljömässiga effekter, och att särskilja sig från traditionella företag, som prioriterar vinst över allt annat.

  • B Corps är juridiskt skyldigt att överväga inverkan av sina beslut på alla intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer, samhället och miljön.

  • B Lab, en ideell organisation, tillhandahåller b-företagscertifieringen och kräver att företag uppfyller rigorösa standarder baserat på en omfattande bedömning av deras verksamhet och affärspraxis.

B-Corp vs Benefit Corporation

Den största skillnaden mellan en B-Corp och en Benefit Corporation är att en B-Corp har certifierats för att uppfylla vissa standarder för social och miljömässig prestanda, transparent metod och ansvarsskyldighet. För att bli certifierade måste företag uppfylla de stränga kriterier som anges av den ideella organisationen B Lab. B Labs ''B Impact Assessment' utvärderar hur ett företags verksamhet och affärsmodell påverkar deras anställda, gemenskap, miljö och kunder. Från leveranskedjan och insatsmaterial till välgörenhetsbidrag och anställdas förmåner, B Corp-certifiering bevisar att ditt företag möter de högsta standarder för verifierad prestanda. Detta inkluderar att lämna rapporter om deras framsteg årligen och att genomgå regelbundna utvärderingar av deras effektmått.

Däremot är Benefit it juridiskt erkända företagsenheter som tar hänsyn till alla intressenter (inklusive aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, community-medlemmar, etc.) när de beslutar om företagets aktiviteter. Företag som bestämmer sig för att bli ett Benefit Corporation kommer vanligtvis fortfarande att behöva följa vissa standarder när det gäller socialt och miljömässigt ansvar – men de behöver inte vara certifierade av B Lab för att kunna göra det.

Sammantaget förbinder de båda typerna av företag att göra en positiv inverkan på världen genom att ta hänsyn till sociala och miljömässiga frågor när de bedriver affärsverksamhet. Den stora skillnaden är att B-Corps måste ha certifierats av B Lab för att visa sitt engagemang för dessa mål.

Vad är processen för B-Corp-certifiering?

Processen för B-corp-certifiering

Ett företag kan få certifiering baserat på några faktorer, såsom branschsektorns poäng och ägarstruktur. B-labbet uppskattar processen och kommer att pågå i 6 till 8 månader för små och medelstora företag.

Passande B-Corp- certifierad kan variera beroende på i vilket land eller region du befinner dig. Processen omfattar dock några nyckelsteg.

Först måste du fylla i och skicka in ett ansökningsformulär som beskriver ditt företags engagemang för ansvarsfulla företagsmetoder. Du kommer då att behöva tillhandahålla information om ditt företags verksamhet och prestanda mot en uppsättning miljömässiga och sociala mått.

När din ansökan har godkänts måste du sedan delta i en konsekvensanalys som mäter ditt företags övergripande hållbarhetsresultat inom fem olika områden: styrning, arbetare, miljö, samhälle och kunder. Denna bedömning hjälper till att fastställa hur mycket framsteg ditt företag har gjort mot att uppfylla sina uttalade mål för socialt ansvar och hållbarhet.

Slutligen, om du är framgångsrik i bedömningsprocessen och du får B-Corp-certifiering, måste du följa en strikt uppsättning krav för att förbli certifierad. Detta inkluderar att skicka in rapporter om dina framsteg årligen och att genomgå regelbundna granskningar av dina konsekvensbedömningsmått.

Genom att följa dessa steg och bli certifierad som ett B-Corp-företag kan du visa att ditt företag har åtagit sig att göra positiva sociala och miljömässiga förändringar – och vilket bättre sätt att göra detta på än att ge ansvarsfullt gåvor med certifierade B-Corp-företagsgåvor?

Varför är B-Corp-certifiering den nya standarden för företagspresenter?

dammrosa

Presentartiklar certifierade av B Corps har blivit den nya standarden för företagspresenter eftersom det inte bara ger avgörande stöd för en bättre värld, utan också uppmuntrar andra företag att följa efter genom att främja hållbara och etiska produktionsprocesser. Genom att välja föremål med denna certifiering kan företag visa sitt engagemang för sociala och miljömässiga orsaker samtidigt som de hjälper till att skapa positiva förändringar i branschen genom sina gåvodonationer.

Dessa bidrag gynnar både samhället och miljön, samtidigt som de tillåter företag att visa sina kunder och partners att de delar gemensamma värderingar för att förbättra vår värld.

Att ge bort produkter tillverkade av certifierade organisationer är de bästa gåvorna som kommer att uppmuntra andra företag i branschen att ta del av etiska metoder, vilket skapar en krusning av positiva effekter genom företagspresenter.

Ytterligare

agood company är ett certifierat B-bolag som är dedikerat till att ge världen möjlighet att hjälpa människor och planeten genom gåvor. Vi föreställer oss en värld där varje köpt gåva ger en välgörenhet, till exempel för varje köp av återvunnen flaska donerade vi 500 liter färskt rent vatten.

B Corps: The Future of Corporate Gifting Industry: Vilka är fördelarna med B-Corp Certified Gifts?

För företagspresenter erbjuder certifierad b corps-gåva flera betydande fördelar. Dessa gåvor ger inte bara ett konkret bevis på ditt företags engagemang för att stödja socialt ansvar, utan de kan också hjälpa dig att sticka ut från konkurrenterna. Genom att erbjuda unika och etiska produkter som är gjorda med miljövänliga material eller som stödjer lokalsamhället eller organisationer, kan du visa ditt engagemang för hållbara gåvor för både anställda och kunder att ditt företag vidtar meningsfulla åtgärder mot miljöproblem.

Förutom att främja hållbara metoder kan B-Corp-certifierade företagsgåvor också vara bra för anställdas moral. Forskning har visat att anställda som känner sig stolta över sin arbetsgivares värderingar och uppdrag är mer benägna att vara energiska och engagerade i sitt arbete, vilket i slutändan leder till ökad produktivitet och bättre kundnöjdhet.

Några av de stora fördelarna är:

Gör intryck med B Corp-certifierade gåvor

Med B Corp-certifierade gåvor visar du inte bara tacksamhet, utan gör också skillnad i världen. B Corp-certifierade är företag som uppfyller rigorösa standarder för social och miljömässig prestanda, ansvarsskyldighet och transparens.

Notebook Bings Freedom

Genom att välja ett gott företag för B Corp-certifierade gåvor, stödjer du företag som är engagerade i att skapa positiv förändring, inte bara att maximera vinsten. Dina gåvor blir ett sätt att uttrycka ditt företags värderingar och visa din sociala påverkan och ditt engagemang för hållbar framtid, socialt ansvar och etiska affärsmetoder.

Gåvan som fortsätter att ge

B Corps är gåvorna som fortsätter att ge, både till mottagaren och världen. De certifierade b-företagens företag är inte bara i branschen för att tillverka produkter, de är i branschen för att göra en positiv inverkan.

Från rättvisa arbetsmetoder till miljömässig hållbarhet, B Corps förkroppsligar ett holistiskt förhållningssätt till företag som prioriterar människor och planet framför vinst. Och när du ger en B Corp-certifierad gåva visar du inte bara din uppskattning; du stödjer också ett företag som arbetar för att göra världen till en bättre plats.

Mottagaren får en unik och meningsfull gåva, och världen blir lite bättre varje gång de köpt en B Corp-produkt. Agood Foundation donerar 4 % av nettopriset för varje försäljning till ändamål som främjar hållbarhet och tar itu med frågor som klimatförändringar. Det är en win-win-situation där gåvan verkligen fortsätter att ge. Du kan få mer information om deras konsekvensrapport här.

Agood Foundation

Gåvor med ett samvete

Att skänka gåvor med ett samvete har aldrig varit viktigare eller mer populärt. I en värld där konsumenter blir allt mer medvetna om effekterna av sina köp, leder B Corps vägen inom etiska, hållbara och ansvarsfulla affärsmetoder. Dessa företag är inte bara ute efter att göra vinst, de vill ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Och när du väljer att ge en B Corp-certifierad gåva uttrycker du inte bara din tacksamhet; du gör också ett uttalande om den värld du vill leva i.

Framväxten av B Corps är ett avgörande ögonblick i affärsvärlden, gåvor och vår roll i att skapa en bättre framtid. Det är en tid då vi inser att våra val är viktiga och att vi har makten att forma världen. Genom att välja B Corp-certifierade gåvor gör vi inte bara ett uttalande om våra värderingar, vi investerar också i en ljusare framtid för oss själva, våra samhällen och framtida generationer.

Visar engagemang för sociala ändamål

Genom att välja en produkt som är certifierad med B Corp-stämpeln kan företag visa sitt engagemang för sociala och miljömässiga ändamål. Många B Corps har skrivit på ytterligare standarder som HBT-jämställdhet och social välfärd; Att frivilligt visa dessa åtaganden genom gåvodonationer uppmuntrar andra organisationer att följa efter och bidra positivt till samhället. På så sätt kan företag visa sitt ansvar att ta sig an samhällets största utmaningar samtidigt som de stödjer moder jord.

Ytterligare

Ett sådant B Corp-certifierat företag är agood Company , där varje klädköp du gör resulterar i en donation av ett matpaket. Denna unika inställning till affärer skiljer agood Company från varandra och visar den sanna essensen av vad det innebär att vara ett B Corp. agoods engagemang för att ge tillbaka är inte bara begränsat till donation av matpaket. Företaget arbetar med uppdraget att skapa en positiv inverkan genom alla aspekter av sin verksamhet, från de material de använder till hur de behandlar sina anställda. Detta engagemang för att göra skillnad skiljer agood företag åt och gör det till ett verkligt exceptionellt B Corp. Oavsett om du letar efter en gåva som verkligen representerar dina värderingar eller bara vill göra en positiv inverkan, är agood company vägen att gå.

Slutsats

Sammanfattningsvis representerar B Corp-certifierade företagsgåvor en ny standard inom gåvor som prioriterar syfte och inverkan på vinsten. B Corps är företag som uppfyller rigorösa standarder för social och miljömässig prestanda, ansvarighet och transparens, och genom att välja B Corp-certifierade gåvor stödjer du företag som är engagerade i att skapa positiv förändring och göra skillnad i världen.

Här är de viktigaste punkterna att ta bort:

Framväxten av B Corps gör ett globalt kulturskifte i hur vi tänker på affärsverksamhet, om gåvor till anställda och kunder och om vår roll i att skapa en bättre framtid. När konsumenterna blir mer medvetna om effekterna av sina köp, erbjuder B Corp-certifierade gåvor ett sätt att gåva med syfte och göra en positiv skillnad.

Oavsett om det är för att visa uppskattning, uttrycka företagets värderingar eller göra ett uttalande om världen du vill leva i, är B Corp-certifierade gåvor gåvan som fortsätter att ge och vägen till en ljusare framtid.

Genom att välja B Corp-certifierade gåvor stödjer du företag som är engagerade i att skapa positiv förändring och göra skillnad i världen.

Tillbaka till blogg

Du kanske också gillar

1 av 10
1 av 10