Den cirkulära barnboken

I ett hållbart och demokratiskt framtidssamhälle är det av största vikt att människor ges tillgång till kunskap och kultur under hela sin livscykel.

Läsning och litteratur är centrala delar för att utveckla de mänskliga förmågor som behövs i samhället: behärska språket, söka och kritiskt bedöma information samt nyfikenhet, empati och reflektion.

Med denna föreställning som bakgrund är vi stolta att kunna säga att det första initiativet från A Good Foundation kommer att vara att skapa en barnbok om cirkularitet i samarbete med Publishing Studies vid Stockholms universitet.

En hållbar bok om hållbara värden

Boken, tryckt med sojabläck på stenpapper, kommer i sig vara en manifestation av cirkuläritet samtidigt som den delar ett viktigt budskap till både barn och deras föräldrar.

Vårt första projekt är gjort i fullt partnerskap med Stockholms universitet och utan intresse av att göra vinst. Vi är bara med för att dela kunskap om cirkularitet och för att utmana en traditionell industri att börja tänka på mer innovativa och hållbara sätt.

Genom att kontinuerligt utforska nya material, utvecklingsprocesser och affärsmodeller som kretsar kring den publicerade boken bidrar samarbetet mellan Publishing Studies vid Stockholms universitet och A Good Foundation till en mer cirkulär värld.

Projektet är i sin allra första fas och vi ser fram emot att dela uppdateringar regelbundet, så håll utkik här !

Om vår partner

Vår medaktivist och chef för projektet vid Stockholms universitet är Dr. Pamela Schultz Nybacka , kursansvarig för publiceringsstudier vid Stockholms universitet.

Hon har en kombinerad bakgrund inom näringsliv och litteratur och hennes forskning fokuserar på böcker och läsning, förlag, bibliotek, konst och litteraturkritik.

Foto på Dr Pamela Schultz Nybacka av Anna Hartvig, Stockholm.

”Vårt projekt utforskar nya sätt för förlagsbranschen att använda nya, hållbara material och att bli klimatpositiva när det kommer till tryckta böcker. Vi strävar efter kulturell, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom cirkuläritet.”