"Pennan är mäktigare än svärdet"

En video som visar det viktiga arbete som görs av A Good Humanium Metal Pen Project för att förebygga våldsbrott i El Salvador och återskapa samhällen som drabbats av det.

 


 

En annan video skapad med hjälp av vårt härliga community runt om i världen. 🌍 

 

 

Humanium metal verkar i länder runt om i världen för att förebygga våldbrott och återskapa samhällen som drabbats av det. vi samarbetade med dem när vi utvecklade A Good Humanium Metal Pen, 25% av försäljningen går till samhällen som de du ser i videon ovan.