Detaljerad information Natural Pen & Refill

Detaljerad information

Hur den är förpackad: I ett stenpapperskuvert
Hur vi tar den till lagret: Vi tillverkar och fraktar i bulk utan plast
Leveransmetod till lagret: Fartyg
Fabrik: The Natural Pen Factory
Adresserat klimatproblem: 8 ton plast
Time-to-market: 4 månader
Återvinn som: Först och främst kan du köpa refills. När pennan är helt slut sorteras den som plast