Detailed information Crayon

Detaljerad information

Hur den är förpackad: Återvunnen kartong (vi jobbar på att göra förpackningen i stenpapper)
Hur vi tar den till lagret: Vi tillverkar och fraktar i bulk utan plast 
Leveransmetod till lagret: Fartyg
Fabrik: The Crayon Factory
Adresserat klimatproblem: Skadliga kemikalier
Time-to-market: 4 månader
Certifieringar: CE, Reach
Återvinn som: Papper