Cirkulära strumpor

Cirkulärt koncept

  • Producera strumpan.
  • Flygresenärer kommer att använda den.
  • Ta tillbaka strumpan (efter en flygning) i lösvikt.
  • Återvinn dem till en ny sats.
  • Producera nytt och justera QR-koden för nästa flygbolagsresenär.

Hur det är gjort:

Co2-utsläpp:

Slutet av liv: